Hướng dẫn

Hệ Thống BOSS

28-05-2017

Hệ thống boss Kiếm Thế vô cùng phong phú quý nhân sĩ có thể xem lịch trình boss dưới đây để sở hữu cho mình nhiều phần thưởng khi tiêu diệt boss

 

I.Giới thiệu hệ thống boss.

  • Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường
Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 5x-7x-9x

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

10v đồng thường

Kim nguyên bảo tiểu

Kinh nghiệm đơn
Rương Bí Tịch 180
Túi mảnh ghép Già Lam Kinh

Túi mảnh ghép Luân Hồi Ấn

 

Tần Thủy Hoàng

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại Tần Lăng 5

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn 

100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Kim nguyên bảo
Kinh nghiệm đơn
Linh Tê Ngọc
Ruong Bí tịch 180
Rương Trang Bị Ngựa
Túi Dị Dung Thạch
Túi Thần Sa Vô Hạ
Túi Mảnh Ghép Ấn
Túi Mảnh Ngoại Trang
Túi Mảnh Huy Chương
Túi Mảnh Chân Nguyên

Tam Đại Kỳ Lân

Time_1=08h30
Time_2=16h30
Time_3=00h30

Xuất hiện tại Tàn Tích Cung A Phòng

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn 

100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Dị Dung Thạch
Kim Nguyên Bảo
Mảnh Ghép Vũ Khí
Túi Chân Khí
Rương Bí Tịch 180
Linh Tê
Rương Trang Bị Ngựa
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa

Lục Chỉ Cầm Ma

Time_1=18h30

Xuất hiện ngẫu nhiên tại các map 115

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn 

100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Kim nguyên bảo
Kinh nghiệm đơn
[Đại] Chân Khí
Ruong bí tịch 180
Linh tê ngọc
Bản đồ vạn hoa cốc
Túi nguyên liệu nâng cấp ngựa
Túi Mảnh Ngoại Trang
Túi Mảnh Huy Chương
Túi Mảnh Chân Nguyên

 

Đại Ác Ma

Time_1=08h00
Time_2=16h00
Time_3=22h15

Xuất hiện tại Đào Hoa Nguyên

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn 

100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Chân Khí
Túi Chứa Linh Khí

Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung
Ruong Bí Tịch 180
Linh Tê Ngọc

Rương Bí Tịch 180


 

 

Tứ Đại Ác Nhân

Time_1=10h00
Time_2=20h00

Xuất hiện tại Cổ Lãng Dữ

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn 

100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi Già Lam Kinh

Túi đá thần sa

Túi dị dung thạch

Túi trang bị ngựa

Linh Tê Ngọc

Thành Cát Tư Hãn

Time_1=14h00
Time_2=22h00

Xuất hiện tại Lương Sơn Bạc

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn 

100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Túi mảnh ghép ấn
Túi bạc thường
Túi mảnh già lam kinh

Tây phong tửu

Linh tê ngọc

Time_1=12h30

Time_2=17h30

Time_3=21h30

Xuất hiện tại Thần Nữ Phong

- Đá nâng cấp vũ khí trấn phái Thập Nhị phái
- Mỗi con nhận được tối đa 30 Trấn hồn thạch
- Người giết boss nhận được 30 Trấn hồn thạch

 

Lưu Ý: 

  • Khi boss xuất hiện kênh thông báo sẽ báo tọa độ chính xác. quý nhân sĩ xin lưu ý đều này