Tải game

Tải game Vô Danh Kiếm

Liên hệ ngay nếu bạn bị lỗi hay gặp vấn đề: https://www.messenger.com/t/vodanhkiem2018

Bản Update máy chủ mới vodanhkiem.net

Giải nén vào thư mục game vodanhkiem.net đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Phiên bản hiện tại: 1.0

Tên tập tin Kích thước Tải về liên kết
UPDATE-VODANH-v1.0 1MB Link Download (trực tiếp)

Bản cài đặt vodanhkiem.net (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Tải về liên kết
VODANHKIEM 1.0Gb Link Google (Nhanh Hơn)

Bản FULL cài đặt vodanhkiem.net (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Tải về liên kết
VODANHKIEM 8.0Gb Link Google

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước Tải về liên kết
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp)
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp)
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp)
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp)