Hướng dẫn

Hoạt động Nhiệm Vụ Hàng Ngày

01-07-2018

Tham gia nhiệm vụ hàng ngày, đồng đạo sẽ được trải nghiệm những tính năng mới lạ trong thế giới Kiếm Thề và nhận những phần thưởng hấp dẫn.

I.Nội dung chi tiết

Nhân vật đen NPC hoạt động - Thành Chính để nhận nhiệm vụ.

II.Phần thưởng khi làm nhiệm vụ 

Hoàn thành liên tiếp Phần thưởng
10 nhiệm vụ 50 Tỷ kinh nghiệm + 50r Trang bị ngựa
20 nhiệm vụ 100 Tỷ kinh nghiệm + 150r Trang bị ngựa
30 nhiệm vụ 200 Tỷ kinh nghiệm + 300r Trang bị ngựa + 1 linh tê ngọc
40 nhiệm vụ 300 Tỷ kinh nghiệm + 500r Trang bị ngựa + 2 linh tê ngọc

Ngoài ra hoàn thành mỗi nhiệm vụ nhận được thêm: Kinh nghiệm + Linh Tê Ngọc + Rương đặc biệt + Cơ hội hủy nhiệm vụ + Điểm năng động + Đồng thường

Điểm năng động có thể sử dụng để đổi vật phẩm tại NPC đổi thưởng

III.Mô tả nhiệm vụ

1.Loại nhiệm vụ:

Loại Nhiệm vụ Cách Thu Thập
Tiêu diệt 150 quái 115 theo chỉ định Xuất hiện tại map 115
Thu thập 1 Lệnh Bài Tiêu Diệt Boss Tiêu diệt các boss thế giới
Thu thập 1 Lệnh Bài [Hoạt Động Tống Kim] Đạt 5000 điểm tích lũy TK
Thu thập 1 Lệnh Bài [Hoạt Động Bạch Hổ Đường]

Hoàn thành 3 ải BHD Hoàng Kim

Thu thập 5 Danh Bổ Lệnh Săn hải tặc
Thu thập 500 Mảnh Ghép Già Lam Kinh Tham gia các hoạt động ingame
Thu thập 500 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Ấn Ký Tín Vật

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Thần Khí Bảo Châu

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Linh Hồn Thú Cưng

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 500 Linh Khí

Tham gia các hoạt động ingame

Thu thập 1 Lệnh Bài Tiêu Dao cấp 4 Tham gia tiêu dao cốc

2.Nhận nhiệm vụ

Nhận nv tại NPC hoạt động

Nhiệm vụ hiển thị chi tiết tại giao diện F4

NPC hoạt động hỗ trợ di chuyển đến nơi chiến đấu

Hoàn thành nhiệm vụ và chọn phần thưởng tại NPC hỗ trợ


Rương Đặc Biệt

Thu Thập : Làm nhiệm vụ hàng ngày

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải và mở cần 1 KNB (Đại) 

Mỗi ngày chỉ được sử dụng tối đa 20 rương

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

15 tỷ kinh nghiệm
20 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
20 Mảnh Ghép Vũ Khí
1 Linh Tê Ngọc
1000 Linh Khí
40 Chiến Thần

 

 

Lưu Ý:

- Hủy bỏ nhiệm vụ khi không có cơ hội hủy sẽ bị mất chuỗi nhiệm vụ đang hoàn thành.

- Mỗi ngày chỉ làm được 40 nhiệm vụ nếu mất chuỗi nhiệm vụ sẽ không được phần thưởng 40nv hằng ngày

- Hủy bỏ nhiệm vụ khi có cơ hội hủy sẽ không bị ảnh hưởng đến chuỗi nhiệm vụ đang hoàn thành