Hướng dẫn

Bách Bảo Rương

05-06-2017

Hệ thống Bách Bảo Rương trong Kiếm Thế  sẽ trở nên đặc biệt nhất trong các game Kiếm Thế đương thời. Đến với Kiếm Thế  các phần thưởng sẽ không còn nhàm chán là Huyền Tinh, Tinh Hoạt Lực… Thay vào đó là các phần thưởng siêu khủng.

I. Phần thưởng 

Phần Thưởng

200 Kinh nghiệm đơn
1 Bùa Bảo Toàn
1 Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7
100 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
10 Lăng Vân Thạch
1 Rương Lệnh Bài Siêu Cấp
100 Chiến Thần
1 Bí Kíp Trấn Phái 1-20
1 Hộ Pháp Thạch
1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
5 Linh Tê Ngọc
1 Bí Bảo Lệnh
1 Rương Thần Sa 1-6 dòng

 

II. Cách tham gia


Vào kỳ trân các tại bản đồ nhỏ


Chọn Mở Bách Bảo Rương


Chọn mức 5 LVT đặt cược và BẮT ĐẦU

Chọn Nhận Quà

Lưu Ý:

  • Chuẩn bị rương trống trước khi nhận thưởng
  • Mỗi lần quay tốn  5 Lăng Vân Thạch

  • Hành Trang phải trống hơn 10 ô